ADVERTISEMENT

Primary school at Thành Phố Huế, Thừa Thiên-Huế, Vietnam

Found: 61 Places, 2 Pages
Page: 12
1. Trường Tiểu học Hương Sơ
133 Nguyễn Văn Linh, Hương Sơ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4893031, 107.5620753
Phone: +84 234 3830 005 (http://th-hso.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
2. Trường Tiểu Học Hương Vinh 2
La Khê, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4998235, 107.5706601
3. Trường Tiểu học Số 2 Hương Vinh
Hương Vang, Hương Trà District, Thua Thien Hue, Vietnam
Coordinate: 16.5041607, 107.5703406
(http://th-hvinh2.huongtra.thuathienhue.edu.vn/)
4. Trường tiểu học Phú Bình cơ sở 2
308 Tăng Bạt Hổ, Phú Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4901069, 107.573486
Phone: +84 234 3545 758
5. Huong Vinh No.1 Primary School
Đặng Tất, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4927272, 107.5743158
Phone: +84 234 3559 119 (http://th-hvinh1.huongtra.thuathienhue.edu.vn/)
6. Trường Tiểu học Tây Lộc
117 Trần Quốc Toản, Tây Lộc, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4780192, 107.5623268
Phone: +84 234 3827 158 (http://th-tayloc.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
7. Trường Tiểu Học Thuận Lộc
137 Thái Phiên, Thuận Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4807231, 107.5699093
Phone: +84 234 3529 278 (http://th-tloc.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
8. Trường Tiểu Học Nguyễn Trãi
223 Nguyễn Trãi, Tây Lộc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.474943, 107.5667793
Phone: +84 234 3539 728 (http://th-ntrai.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
9. Trường Tiểu Học Số 2 Hương Toàn
Xã Hương Toàn, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.5128363, 107.5348121
Phone: +84 234 3557 357 (http://th-htoan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn/)
10. Trường Tiểu Học Phú Hậu
1 Ngô Kha, Phú Hiệp, Thành phố Huế, Huế, Vietnam
Coordinate: 16.494207, 107.5839829
Phone: +84 234 3527 687 (http://th-phau.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
11. Trường Tiểu học Thanh Long
343 Huỳnh Thúc Kháng, Phú Bình, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.482302, 107.5822106
Phone: +84 234 3527 540
12. Thuan Loc 2 Primary School
118 Lê Thánh Tôn, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.478117, 107.5801425
Phone: +84 234 3531 062
13. Tiểu học Thuận Thành
26 Đặng Thái Thân, Thuận Thành, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4730384, 107.5762538
Phone: +84 234 3525 470
14. Trường Tiểu học số 2 Kim Long
80 Nguyễn Hoàng, Kim Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4632704, 107.5550873
Phone: +84 234 3510 470 (http://th-klong2.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
15. Harmony Elementary School
1 Trần Nguyên Đán, Thuận Hoà, Thành phố Huế, Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4665131, 107.57134
Phone: +84 234 3522 047 (http://th-thoa.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
16. Phu Hau Primary School
483 Chi Lăng, Street, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4952483, 107.5896122
Phone: +84 234 3512 650
17. Huong Long Primary School
198 Lý Nam Đế, Hương Long, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4628028, 107.5483887
(http://th-hlong.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
18. Trường Tiểu Học Phường Hương Chữ
Hương Chữ, Hương Trà District, Thua Thien Hue, Vietnam
Coordinate: 16.4910851, 107.5199556
19. Trường tiểu học Phú Mậu I Cơ sở 2
Liên thôn Triêm Ân - Lại Ân, Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.5194319, 107.5802883
20. Phu Mau Primary School I
ĐT2, Phú Mậu, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.5173547, 107.5828357
21. Phu Cat Primary School
Phú Cát, Thành phố Huế, Thua Thien Hue, Vietnam
Coordinate: 16.4809936, 107.5876711
Phone: +84 234 3526 087 (http://th-pcat.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
22. Trường Tiểu học Ngô Kha
328 Chi Lăng, Phú Hiệp, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4872167, 107.5910854
Phone: +84 234 3527 128 (http://th-nkha.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
23. Tran Quoc Toan Primary School
10 Đ. Lâm Mộng Quang, Phú Hậu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4709048, 107.584809
Phone: +84 90 544 01 02 (http://th-tqtoan.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
24. Trường Mầm Non Phú Cát
148 Trịnh Công Sơn, Phú Cát, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4761828, 107.5905168
Phone: +84 234 3524 902
25. Phu Hoa Primary School
51 Trần Hưng Đạo, Phú Hoà, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4683081, 107.5848489
Phone: +84 234 3571 366 (http://th-phoa.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
26. Trường Tiểu Học Số 1 Hương Chữ
Hương Chữ, Hương Trà, Thua Thien Hue, Vietnam
Coordinate: 16.4825993, 107.5144943
27. Trường Tiểu Học Phú Thượng 1
Thôn Trung Đông, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.50176, 107.5991
Phone: +84 234 3860 689
28. Phuong Duc primary school
245 Bùi Thị Xuân, Phường Đúc, Thành phố Huế, Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4535125, 107.5657925
Phone: +84 234 3824 126 (http://th-pduc.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
29. Trường Tiểu học Dương Nổ
Liên thôn Dương Nỗ, Phú Dương, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.5113946, 107.5983201
30. Trường Tiểu học số 2 Quảng Thọ
Quảng Thọ, Quảng Điền District, Thua Thien Hue, Vietnam
Coordinate: 16.5285913, 107.5235458
31. Vy Da Primary School
57A Lâm Hoằng, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4796501, 107.5985471
Phone: +84 234 3823 947 (http://th-vda.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
32. Le Loi Primary School
1 Nguyễn Tri Phương, Phú Hội, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.464451, 107.5911072
Phone: +84 234 3823 940 (http://th-lloi.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
33. Vinh Ninh Primary School
2 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4583065, 107.5848966
Phone: +84 234 3833 048 (http://th-vninh.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
34. Thuy Bieu Primary School
Bùi Thị Xuân, Thủy Biều, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4476975, 107.5465396
Phone: +84 234 3826 389 (http://th-tbieu.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
35. Trường Tiểu Học Hương An
Phường Hương An, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4692701, 107.5090974
Phone: +84 234 3557 786
36. Nhà Giữ Trẻ Vườn Trẻ Họa Mi
54, Đường Nguyễn Lộ Trạch, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.469423, 107.6025373
Phone: +84 234 3313 282
37. Quang Trung Primary School
83 Nguyễn Huệ, Phú Nhuận, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4589943, 107.5945125
Phone: +84 234 3822 044 (http://thietkeweb30s.org/)
38. Phuoc Vinh Primary School
11 Đoàn Hữu Trưng, Phước Vĩnh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4512825, 107.5874084
Phone: +84 234 3820 283 (http://th-pvinh.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
39. Trường Tiểu học số 2 Hương Xuân
Dương Bá Nuôi, Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.5181116, 107.5027216
Phone: +84 54323164 (http://th-hxuan2.huongtra.thuathienhue.edu.vn/)
40. Trường Tiểu Học Xuân Phú
Bùi San, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4667025, 107.6035413
Phone: +84 234 3826 562 (http://th-xphu.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
41. Trường tiểu học số 1 Quảng Thọ
ĐT8, Quảng Thọ, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.5443139, 107.526771
(http://th-qtho1.quangdien.thuathienhue.edu.vn/)
42. Truong An Primary School
216 Phan Bội Châu, Trường An, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4466171, 107.5830656
Phone: +84 234 3826 364 (http://th-tan.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
43. Vicoschool
Tố Hữu, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.463395, 107.604201
(http://ptth-hstar.thuathienhue.edu.vn/)
44. Trường Tiểu Học Huế Star
Đường Lê Quang Đạo, Xuân Phú, Thành phố Huế, Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4634094, 107.6042444
Phone: +84 234 3942 827 (http://hss.edu.vn/)
45. Trường Tiểu học An Cựu
189 Hùng Vương, An Cựu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4541893, 107.6010944
Phone: +84 234 3821 208 (http://violet.vn/th-ancuu-thuathienhue/)
46. Trường tiểu học Bàu Sen
75, 29 Đặng Văn Ngữ, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 260000, Vietnam
Coordinate: 16.4563889, 107.6034879
Phone: +84 382 924 162
47. Trường Tiểu Học Số 1 An Đông
129 Đặng Văn Ngữ, An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4569868, 107.6060267
Phone: +84 234 3826 853 (http://th-adong1.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
48. Trường Tiểu học Thuỷ Vân
Thủy Thanh, Hương Thủy, Thua Thien Hue, Vietnam
Coordinate: 16.4818684, 107.6185727
49. Trường Tiểu Học Thủy Xuân
Kiệt, 69 Lê Ngô Cát, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Vietnam
Coordinate: 16.4349612, 107.5735235
Phone: +84 234 3826 845 (http://th-txuan.tphue.thuathienhue.edu.vn/)
50. Trường Tiểu Học số 1 Hương Hồ
Huong Ho, Hương Trà District, Thua Thien Hue, Vietnam
Coordinate: 16.4388411, 107.5248409
Found: 61 Places, 2 Pages
Page: 12