Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο
Map
About Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο

Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο is headquartered in Sarandë District, Albania. Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο operates in the field of church and is rated by customers as 3-stars on Google. You can find more information about Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο on their website or you can contact them by phone so they can best serve you. There are 211 church - related places around Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο you can refer to below.

Questions Related to Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο
  • Where is Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο's location?

    Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο's location at: Sarandë District, Albania

  • What is Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο's location type?

    Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο works in church

  • What is Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο's rating?

    The rating that Ι.Ναός Αγίου Δημητρίου, Χάλιο received from customers is 3

Reviews
duro Z (01/01/2021)
these are albanian sites why are they not reflected in the local language english or both?
Mike Gioanni (09/16/2020)